Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XV/101/2004 w sprawie zaopiniowania wstępnej dokumentacji "Projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy"

Zbieranie statystyk

 

 

 

UCHWAŁA  Nr XV/101/2004

 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 9 marca 2004 r

 

w sprawie zaopiniowania wstępnej dokumentacji

„Projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z póżń. zm.), art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1999 r. Nr 1 poz. 1079 z późń. zm.)._

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala co następuje:

 

§ 1

Zaopiniować pozytywnie „Wstępną dokumentację przyrodniczą Projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy” co stanowi załącznik nr 1 załączonej dokumentacji projektowanego parku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

 

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Kamiński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-03-12
Data ostatniej zmiany:
2005-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-30 11:03:50, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)